Matouš 6:22-23 „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.  Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma!“ Minulý týden jsem tyto verše četl …

Z Přísloví 24 Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní vzácným a překrásným majetkem. Moudrý muž je mocný, a kdo má poznání, upevňuje svou sílu. Boj veď s rozvahou, ve množství rádců je vítězství. Pokud se budeš v těžký den …

Marek 1:35 Ráno Ježíš vstal ještě za tmy a šel na opuštěné místo, aby se tam modlil. Marek, nejkratší evangelium, se nezdržuje vykreslováním prostředí Ježíšových časů. Už sama osnova či podnadpisy první kapitoly uvádějí: Boží hlas říká: „Toto je můj Syn.“ – 40 dní pokoušení …