Jan 17:22-23 „… aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně. Aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že je miluješ stejně jako mě.“ Pokud bychom měli vyjmenovat základní prvky křesťanství, většina …

Jan 2:19 Ježíš řekl: „Zbořte tento chrám a za tři dny ho znovu postavím.“ Pro následovníky, kteří byli svědky Ježíšova ukřižování a smrti, byly ony tři dny naplněny zničujícími pochybnostmi, chaosem a bolestí. Pak se přivalil oceán, který všechen chaos spláchnul a zcela změnil jejich …

Efezským 4:1-2 Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. V tomto místě vrcholí Pavlův dopis církvi v Efezu. Chvíli předtím připomínal věrnost, s níž …